Διαμινικός Φθοριούχος Άργυρος (Silver Diamine Fluoride-SDF). Βιβλιογραφική ανασκόπηση και κλινική εφαρμογή στα παιδιά

Χατζημάρκου Σ.*, Κωτσαντή Μ.*, Βαδιάκας Γ.**

* Χειρουργός Οδοντίατρος, Απόφοιτος ΕΚΠΑ

** Επίκουρος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής, ΕΚΠΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οδοντιατρική Σχολή

Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ως στόχο την κριτική συλλογή και εκτίμηση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα για τον Φθοριούχο Διαμινικό Άργυρο (SDF).Συγκεκριμένα, αναλύεται ο τρόπος δράσης, οι ενδείξεις και αντενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθώς και η κλινική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του υλικού στα μικρά παιδιά σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Μέσω της αναχαίτισης και πρόληψης της τερηδόνας, το SDF προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο φροντίδας για ασθενείς που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην συνηθισμένη οδοντιατρική θεραπεία. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει αντιμικροβιακές ιδιότητες, μειώνει την ανάπτυξη τερηδονογόνων βακτηρίων και αναστέλλει την απομεταλλικοποίηση και προωθεί την επαναμεταλλικοποίηση της αδαμαντίνης και οδοντίνης. Τέλος, ελέγχει την αποσάθρωση του κολλαγόνου της οδοντίνης. Αν και η θεραπεία δεν στερείται μειονεκτημάτων, αυτή η ανασκόπηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του SDF είναι πολλά υποσχόμενη για την αναχαίτιση και την πρόληψη της τερηδονικής διαδικασίας τόσο στη νεογιλή όσο και στη μόνιμη οδοντοφυΐα. Χρειάζονται ωστόσο πιο ενδελεχείς και μακροχρόνιες κλινικές μελέτες για να καθιερωθεί ένα σταθερό πρωτόκολλο χρήσης.

Λέξεις ευρετηρίου: φθοριούχος διαμινικός άργυρος, οδοντική τερηδόνα, παιδιά, πρόληψη

 

Silver Diamine Fluoride (SDF). Review of the literature and clinical application in children

Chatzimarkou S., Kotsanti M., Vadiakas G.

This review article aims to critically appraise the available evidence on SDF. Specifically, the mechanism of action, the indications and the contraindications, the advantages and the disadvantages as well as the clinical application and clinical efficacy on young children of the product are analyzed and compared to other methods. By arresting and preventing caries, SDF offers an alternate care path for patients for whom traditional restorative treatment is not immediately available. SDF is a bactericidal agent and reduces the growth of cariogenic bacteria. It inhibits demineralization and promotes the remineralization of demineralized enamel and dentine. It also hampers degradation of the dentine collagen. Although SDF has its disadvantages, the review suggests that it has the potential to be a promising therapeutic and preventive approach both for the deciduous and the permanent dentition. More thorough and long-term clinical trials are needed in order to establish a standard protocol of use.

Keywords: silver diamine fluoride, dental caries, children, public health tool

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά την πρόοδο στην οδοντιατρική φροντίδα που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, η αθεράπευτη τερηδόνα στα παιδιά, ιδιαίτερα προσχολικής ηλικίας, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις παγκοσμίως[1],[2] και η αντιμετώπισή της αποτελεί πρόκληση τόσο για τον κλινικό όσο και από άποψη δημόσιας υγείας[3],[4]. Στην Ελλάδα το ποσοστό των παιδιών ελεύθερων τερηδόνας μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας και ανέρχεται στο 57% στην ηλικία των 5 ετών, στο 37% και 29% στην ηλικία των 12 και 15 ετών, αντίστοιχα[5].Παιδιά από χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα επηρεάζονται δυσανάλογα[6]-[7] καθώς και η συχνότητα της τερηδόνας είναι σημαντικά υψηλότερη[5]-[8] ενώ η συνηθισμένη οδοντιατρική θεραπεία που απαιτεί εξελιγμένο οδοντιατρικό εξοπλισμό και καλά εκπαιδευμένο οδοντιατρικό προσωπικό είναι είτε δύσκολα προσβάσιμη είτε οικονομικά δυσβάστακτη[9],[10],[11],[12][13] Επιπλέον, η αποκατάσταση των τερηδονικών βλαβών απαιτεί τη συνεργασία του ασθενή, γεγονός το οποίο αποτελεί άλλη μία πρόκληση στη θεραπεία μικρών παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η πρακτική του φαρμακευτικού ελέγχου συμπεριφοράς αυτών των ασθενών (π.χ. γενική αναισθησία) απαιτεί εξειδικευμένο οδοντίατρο ο οποίος έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα, συχνά καθυστερεί ή δεν είναι προσβάσιμη, αυξάνει δυσανάλογα το κόστος θεραπείας, ενώ συχνά δε γίνεται αποδεκτή από το γονέα σαν τρόπος θεραπείας λόγω πλημμελούς ενημέρωσης[9],[12],[14],[15],[16],[17]. Αυτές οι παράμετροι συνεπώς οδηγούν συχνά σε αποκλεισμό ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού από την οδοντιατρική περίθαλψη. Η τερηδόνα, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, ιδιαίτερα στο νεογιλό φραγμό, εξελίσσεται με γοργό ρυθμό επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής των παιδιών αφού έχει επίπτωση στην λήψη τροφής, τον ύπνο, τις καθημερινές δραστηριότητες, την αυτοπεποίθηση, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή[18],[19],[20],[21]. Καθίσταται λοιπόν φανερή η ανάγκη για εναλλακτικές κλινικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της τερηδόνας στο σύνολο του παιδικού πληθυσμού, που να είναι εύκολα εφαρμόσιμες, οικονομικά προσβάσιμες, αποδεκτές από το γονέα και ανεκτές από το παιδί[22]. Τα τελευταία χρόνια η πρακτική της επαναμεταλλικοποίησης των τερηδονικών βλαβών η οποία ακολουθεί τη φιλοσοφία της ελάχιστης δυνατής παρέμβασης στην αντιμετώπιση της τερηδόνας κερδίζει ολοένα έδαφος[22],[23]. Ανάμεσα στις διαθέσιμες μεθόδους, η επαγγελματική τοπική εφαρμογή φθορίου αποτελεί μέρος του βασικού προγράμματος παροχής στοματικής φροντίδας[24], ενώ τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η χρήση του φθοριούχου διαμινικού αργύρου (silver diamine fluoride-SDF) για την αντιμετώπιση των τερηδονικών βλαβών[25],[26][Πίνακας 1]. Το ενδιαφέρον για το SDF επικεντρώνεται σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του που είναι η αντιμικροβιακή του δράση και η μη επεμβατική και απλή διαδικασία τοποθέτησής του. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η κριτική αναφορά στο SDF, όσον αφορά το μηχανισμό δράσης, τις ενδείξεις, την κλινική εφαρμογή και την κλινική αποτελεσματικότητα συγκριτικά με άλλες μεθόδους.

Φθοριούχος διαμινικός άργυρος (SDF)

Ο φθοριούχος διαμινικός άργυρος (SDF) είναι άχρωμο διάλυμα αμμωνίας που περιέχει άργυρο και ιόντα φθορίου. O ουδέτερος φθοριούχος άργυρος είναι ασταθής, ενώ όταν διαλύεται σε νερό που περιέχει αμμωνία σχηματίζεται ένα πιο σταθερό ιόν[27]. Ιστορικά ο άργυρος χρησιμοποιήθηκε από το 1800 τόσο στην ιατρική όσο και στην οδοντιατρική λόγω των αντιμικροβιακών, αντιτερηδονογόνων αλλά και αντιρρευματικών του ιδιοτήτων[28. Στη συνέχεια η χρήση του περιορίστηκε λόγω της εξάπλωσης της πενικιλίνης και των αντιβιοτικών, ενώ σήμερα, γίνεται και πάλι ευρέως διαδεδομένος ως αντιμικροβιακός παράγοντας λόγω του ευρέως φάσματος δράσης του, της χαμηλής τοξικότητας καθώς και της έλλειψης βακτηριακής αντοχής απέναντι του σε αντίθεση με αρκετά αντιβιοτικά. Το SDF χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για θεραπευτικούς σκοπούς το 1960 στην Ιαπωνία[29] ενώ το πρώτο σκεύασμα για οδοντιατρική χρήση στην Αμερική εγκρίθηκε το 2014.

Μηχανισμός δράσης

Ενώσεις του αργύρου, όπως ο φθοριούχος άργυρος (AgF) έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην οδοντιατρική λόγω των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων τους. Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί που περιγράφουν την επίδραση του αργύρου. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο άργυρος αλληλεπιδρά με τις σουλφυδρυλικές ομάδες των πρωτεϊνών και με το DNA, αλλάζοντας τους δεσμούς υδρογόνου και εμποδίζοντας έτσι το ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA, την σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και την κυτταρική διαίρεση[30],[31]. Σε μακροσκοπικό επίπεδο, αυτές οι αλληλεπιδράσεις οδηγούν σε μείωση της βιωσιμότητας των βακτηρίων και την δημιουργία πλάκας[32]. Ο κεντρικός μηχανισμός πίσω από τις ποικίλες επιδράσεις του αργύρου είναι η αλληλεπίδραση του , σύμφωνα με την χημική αντίδραση (1), με την θειολική ομάδα:

R− SH + AgX → R− S − Ag + HX (1)

όπου με R αναπαριστούνται κυρίως αμινοξέα η νουκλεικά οξέα και με Χ ένα ανιόν. Αυτή η χημική αντίδραση ερμηνεύει πως ο άργυρος μπορεί να αλληλεπιδρά σε χημικό επίπεδο με τα βακτήρια, που αποτελούν πρωτογενή αιτιολογικό παράγοντα της τερηδόνας, και έτσι να εμποδίζει την ανάπτυξη και εξάπλωσή της[33].

Μελέτες γύρω από τον μηχανισμό δράσης του SDF έχουν καταλήξει στους εξής πιθανούς τρόπους με τους οποίους το SDF επιδρά στην ανάπτυξη της τερηδόνας:

Ο πρώτος μηχανισμός αφορά την αντιμετώπιση της τερηδόνας μέσω της απόφραξης των οδοντοσωληναρίων. Η οδοντίνη η οποία έχει υποστεί θεραπεία με SDF παρουσιάζει μειωμένη διαπερατότητα ως αποτέλεσμα της παρουσίας ενώσεων αργύρου μέσα στα οδοντινοσωληνάρια, μειώνοντας έτσι την ικανότητα μικροοργανισμών να διεισδύουν και περιορίζοντας την διάχυση των οξέων. Ακόμα και αν μικροοργανισμοί διεισδύσουν στα οδοντινοσωληνάρια η ανάπτυξη τους θα περιοριστεί σημαντικά μέσω της ολιγοδυναμικής δράσης του αργύρου. Λόγω της απόφραξης των οδοντινοσωληναρίων η επιφάνεια της οδοντίνης που είναι ευάλωτη στην τερηδόνα περιορίζεται σημαντικά[34],[35].

Ο δεύτερος προτεινόμενος μηχανισμός δράσης του SDF είναι μέσω της μικροβιοστατικής (cariostatic) δράσης των προϊόντων της αντίδρασης του SDF με τα δομικά στοιχεία του δοντιού. Η αντίδραση του SDF (Ag(NH3)2F με τον υδροξυαπατίτη Ca10(PO4)6(OH )2 (ΗΑ) , όπως φαίνεται σε μια απλουστευμένη εκδοχή των χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται (2), παράγει φθοριούχο ασβέστιο CaF2 και φωσφορικό άργυρο Ag3PO4 [25],[36].

Ca10(PO4)6(OH)2 + Ag(NH3)2 → CaF2 + Ag3PO4 + NH4OH

CaF2 → Ca++ + 2F− (2)

Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F− → Ca10(PO4)6F2 + 2OH−

Από τα προϊόντα των παραπάνω αντιδράσεων ο φωσφορικός άργυρος (Ag3PO4) παραμένει ως ίζημα στην επιφάνεια του δοντιού ενώ το φθοριούχο ασβέστιο (CaF2) παίζει το ρόλο της δεξαμενής φθορίου για την συνεχή μετατροπή του υδροξυαπατίτη σε φθοροαπατίτη Ca10(PO4)6F2 ο οποίος είναι πολύ πιο ανθεκτικός στην επίδραση των οξέων σε σχέση με τον υδροξυαπατίτη[37]. Επιπλέον η παρουσία F− αλληλεπιδρά με το κρυσταλλικό πλέγμα του υδροξυαπατίτη βοηθώντας στην καλύτερη κρυσταλλικότητα του, αίροντας πλεγματικές ατέλειες[38]. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την αντίδραση μεταξύ του SDF και του υδροξυαπατίτη δημιουργούνται μεταλλικά νανοσωματίδια αργύρου[39] τα οποία έχει αποδειχτεί ότι επιδρούν κατασταλτικά στην ανάπτυξη τερηδονογόνων βακτηρίων, κάτι που μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην καταπολέμηση της τερηδόνας χωρίς επέμβαση στο προσβεβλημένο δόντι[40].

Ο τρίτος προτεινόμενος μηχανισμός είναι η αντιενζυματική δράση μεταξύ των προϊόντων της αντίδρασης του SDF με τα οργανικά συστατικά του δοντιού. Οι αντιβακτηριακές ιδιότητες του SDF προέρχονται από την καταστολή των ενζυματικών διεργασιών που σχετίζονται με στελέχη του Streptococcus mutans. Επιφάνειες οδοντίνης που έχουν υποστεί θεραπεία με SDF παρουσιάζουν πολύ μικρότερη ανάπτυξη Streptococcus mutans σε σχέση με αυτές που δεν χρησιμοποιήθηκε SDF[41].

Ενδείξεις χρήσης

Οι ενδείξεις χρήσης[42],[43] είναι:

 1. Σε ασθενείς υψηλού τερηδονικού κινδύνου (ξηροστομία, σύνδρομο Sjogren, πολυφαρμακία) με ενεργές τερηδονικές βλάβες στα πρόσθια ή τα οπίσθια δόντια.
 2. Σε ειδικούς ασθενείς ή με προβλήματα συμπεριφοράς.
 3. Σε ασθενείς με πολλαπλές τερηδονικές βλάβες που δεν μπορούν να θεραπευτούν σε ένα ραντεβού.
 4. Σε περιπτώσεις ασθενών όπου υπάρχει δυσκολία ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο οδοντιατρείο.
 5. Σε περιπτώσεις ασθενών με τερηδονικές βλάβες που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά (στα όρια μιας στεφάνης, τερηδόνα ρίζας, στη μασητική επιφάνεια δοντιού που ανατέλλει και δεν υπάρχει έλεγχος υγρασίας ή σε επιφάνειες που δεν μπορούν να καθαριστούν επαρκώς.

Τα κριτήρια για την επιλογή των δοντιών περιλαμβάνουν:

• Την μη ύπαρξη φλεγμονής του πολφού ή συμπτωμάτων.

• Τερηδονικές κοιλότητες που δεν είναι σε επαφή με τον πολφό. Αν είναι δυνατόν, η λήψη ακτινογραφιών μπορεί να διευκολύνει τη διάγνωση.

• Τερηδονικές κοιλότητες σε επιφάνειες προσβάσιμες για την εφαρμογή του υλικού.

Κλινική εφαρμογή

Η βασική εφαρμογή του SDF είναι για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση τερηδονικών αλλοιώσεων τόσο στη νεογιλή όσο και στη μόνιμη οδοντοφυΐα, σύμφωνα με το μηχανισμό που περιγράψαμε[26]. Ταυτόχρονα έχει αναφερθεί η χρήση του και για την αντιμετώπιση της τερηδόνας ρίζας σε ενήλικες[44],[45],[46].

Ο φθοριούχος διαμινικός άργυρος έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα για την αντιμετώπιση της οδοντικής υπερευαισθησίας. Στην περίπτωση που η ευαισθησία οφείλεται σε αποκαλυμμένη οδοντίνη, η τοπική εφαρμογή του υλικού οδηγεί στη δημιουργία ενός στρώματος που φράσει παροδικά τα οδοντινοσωληνάρια[39]. Η μειούμενη ευαισθησία σε αυτούς τους ασθενείς εξηγείται λόγω της υδροδυναμικής θεωρίας της οδοντικής υπερευαισθησίας[47],[48],[49].

Τέλος έχει αναφερθεί η δοκιμή αυτού του υλικού για τη μείωση των περιοδοντικών παθογόνων[50].

Ο φθοριούχος διαμινικός άργυρος έχει προς το παρόν περιορισμένη χρήση στην Ελλάδα και το σκεύασμα που κυκλοφορεί περιέχει και ιωδιούχο κάλιο με σκοπό να μειωθεί ο χρωματισμός των υπό θεραπεία δοντιών. Γενικά είναι διαθέσιμος σε διάφορες συγκεντρώσεις (10%,12%,30%,38%), με το SDF 38% να προτείνεται ως η ιδανικότερη λύση[51].

Για την ασφαλή χρήση του είναι απαραίτητο να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση από τους γονείς ότι έχουν ενημερωθεί για τις διάφορες παραμέτρους της θεραπείας (δυσχρωμίες των δοντιών, πιθανός προσωρινός χρωματισμός των ιστών εάν έρθει σε επαφή, ανάγκη επανάληψης μετά από ένα χρονικό διάστημα και παρακολούθησης) καθώς και να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των μικρών ασθενών, δηλαδή να γίνεται χρήση γυαλιών από τον ασθενή, να απομονώνεται επαρκώς η περιοχή με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα εάν χρειαστεί ή τολυπίων βάμβακος και να υπάρχει χειρουργική αναρρόφηση.

Τα στάδια τοποθέτησης του υλικού περιλαμβάνουν[52] [Κλινικό περιστατικό 1: Φωτογραφίες 1-4]:

Φωτογραφία 1.png Φωτογραφία 2.jpg

Φωτογραφία 3.jpg Φωτογραφία 4.jpg

Κλινικό περιστατικό 1: Φωτογραφία 1: Αρχική εικόνα. Φωτογραφία 2: Μετά τη μερική αφαίρεση τερηδόνας,
Φωτογραφία 3: Εφαρμογή SDF με βουρτσάκι. Φωτογραφία 4: Κλινική εικόνα αμέσως μετά την εφαρμογή του SDF

 

Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά σαφείς οδηγίες για τις συστάσεις που δίνονται μετά την τοποθέτηση. Υποστηρίζεται ότι για 30’ μετά την τοποθέτηση είναι προτιμότερο να μην καταναλώνονται υγρά και τροφή, όπως ακολουθείται και με την τοπική εφαρμογή φθοριούχων βερνικιών.

Η εκτίμηση για την αποτελεσματικότητα στην αναχαίτιση της τερηδόνας, της πρώτης εφαρμογής του υλικού κυμαίνεται από 47-90% και εξαρτάται από το μέγεθος της τερηδονικής κοιλότητας και τη θέση του δοντιού[53],[54]. Στα πρόσθια δόντια τα ποσοστά αποτελεσματικότητας είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τα οπίσθια[55]. Η επανεξέταση μετά την αρχική τοποθέτηση προτείνεται στις 2-4 εβδομάδες για να ελεγχθεί η εξέλιξη της τερηδόνας[56],[57]. Κατά την επανεξέταση, ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η επανατοποθέτηση του υλικού, εάν η επιφάνεια που είχε τοποθετηθεί δεν είναι μαύρη και σκληρή). Κατά ορισμένους, συνιστάται η εφαρμογή του φθοριούχου διαμινικού αργύρου να γίνεται δύο φορές το χρόνο, καθώς αναφέρεται ότι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε σχέση με την ετήσια εφαρμογή[26],[51],[55]. Επίσης, προτείνεται η χρήση του στις εντοπισμένες τερηδονικές βλάβες, να συνοδεύεται με την τοποθέτηση φθοριούχου βερνικιού στις υπόλοιπες οδοντικές επιφάνειες στα πλαίσια του προληπτικού προγράμματος[53]. Σε περιπτώσεις μεγάλων τερηδονικών βλαβών όπου απαιτούνται περισσότερες από μια εφαρμογές για να αναχαιτιστεί η τερηδονική προσβολή, προτείνονται πιο τακτικές επανεξετάσεις[54],[55].

Κλινική Αποτελεσματικότητα

Τα πιο γνωστά πλεονεκτήματα[42],[58] του SDF αφορούν:

 1. Τη δυνατότητα ελέγχου του πόνου και της μόλυνσης
 2. Την ευκολία και απλότητα στη χρήση του
 3. To χαμηλό κόστος
 4. Το ότι δεν απαιτεί μεγάλο και εξειδικευμένο προσωπικό (σύντομη και απλή εκπαίδευση)
 5. Τη γρήγορη εφαρμογή
 6. Τη μη επεμβατική χρήση
 7. Τη δυνατότητα να συνδυαστεί με άλλα υλικά

Το SDF έχει υπάρξει αντικείμενο πολλών μελετών, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Σε συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, έχει αποδειχθεί ότι το SDF είναι πιο αποτελεσματικό στην αναχαίτιση τερηδόνας που έχει φτάσει στην οδοντίνη από άλλες θεραπείες και placebo, ειδικά στις συγκεντρώσεις 30% και 38% και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο πρόληψης της τερηδόνας σε νεογιλά δόντια και πρώτους μόνιμους γομφίους[59],[60]. Συγκεκριμένα, το SDF σε σχέση με φθοριούχα βερνίκια, ART αποκαταστάσεις και εμφράξεις με υαλοιονομερή κονία (GIC)ήταν κατά 66% πιο αποτελεσματικό στην αναχαίτιση των τερηδονικών βλαβών[59]. Αυτά τα στοιχεία συμφωνούν και με τα ευρήματα των Crystal Y.O. et al., δηλαδή ότι το 68% των τερηδονικών βλαβών στα νεογιλά δόντια που εφαρμόστηκε το SDF παρέμειναν στάσιμες, 2 χρόνια μετά την εφαρμογή (εφαρμογή 1 ή 2 φορές το χρόνο), σε σχέση με το 47,9% των άλλων μεθόδων. Όταν χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από πιο μακροχρόνιες μελέτες, το SDF έδειξε 48% μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σε σχέση με άλλες μεθόδους (βερνίκι φθοριούχου νατρίου και ομάδες ελέγχου)[43].

Η περιγραφή και τα κλινικά χαρακτηριστικά SDF στα παιδιά τυχαιοποιημένων και μη κλινικών μελετών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Αντενδείξεις χρήσης του υλικού

Αντενδείκνυται[42],[43] σε περιπτώσεις όπου:

 1. Υπάρχουν κλινικά σημεία ή συμπτώματα πολφικής φλεγμονής ή πόνου.
 2. Τερηδονικές κοιλότητες που είναι σε επαφή με τον πολφό. Αν είναι δυνατόν, η λήψη ακτινογραφιών μπορεί να διευκολύνει τη διάγνωση.
 3. Τερηδονικές κοιλότητες σε επιφάνειες μη προσβάσιμες για την εφαρμογή του υλικού.
 4. Ασθενείς αλλεργικοί στον άργυρο.
 5. Έγκυες γυναίκες και γυναίκες στο πρώτο εξάμηνο του θηλασμού. (για το SDF με ιωδιούχο κάλιο)
 6. Αποφλοιωτική ουλίτιδα.

Επιπλοκές και ανεπιθύμητες δράσεις του υλικού

Έχουν αναφερθεί[42],[43],[58] οι εξής πιθανές επιπλοκές σχετικά με τη χρήση του SDF:

1. Χρωματισμός των δοντιών, του βλεννογόνου και του δέρματος [Κλινικό περιστατικό 2: Φωτογραφίες 5,6,7 και Κλινικό περιστατικό 3: Φωτογραφίες 8,9]

 

Φωτογραφία 5.jpgΦωτογραφία 7.jpg

Κλινικό περιστατικό 2:
Φωτογραφία 5: Αρχική εικόνα, Φωτογραφία 6: Κλινική εικόνα αμέσως μετά την εφαρμογή του SDF
Φωτογραφία 7: Κλινική εικόνα αμέσως μετά την επανάληψη εφαρμογής του SDF δύο εβδομάδες μετά την πρώτη εφαρμογή

 

Φωτογραφία 7.jpg Φωτογραφία 8.png

Κλινικό περιστατικό 3: Φωτογραφία 8: Αρχική εικόνα, Φωτογραφία 9: Επανεξέταση 1 μήνα μετά από την εφαρμογή του SDF

Το σημαντικότερο μειονέκτημα της χρήσης του SDF είναι ο μαύρος χρωματισμός των περιοχών που γίνεται εφαρμογή. Οι περισσότεροι γονείς, στις μελέτες που έγιναν για το υλικό, δεν ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα παρά την μη αισθητική απόδοση του υλικού, αντίθετα θεώρησαν τον χρωματισμό ένδειξη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας[25],[53]. Ο χρωματισμός αυτός γίνεται λόγω της παραγωγής φωσφορικού αργύρου ο οποίος έχει κίτρινο χρώμα αλλά γρήγορα αλλάζει σε μαύρο με την έκθεση στο φώς ή σε αναγωγικούς παράγοντες και επίσης είναι αδιάλυτος[61], με αποτέλεσμα να παραμένει στο σημείο που έγινε η εφαρμογή του SDF. Έχει προταθεί η χρήση ιωδιούχου καλίου [41], το οποίο αντιδρά με τα ιόντα αργύρου δημιουργώντας λευκό ίζημα ιωδιούχου αργύρου το οποίο πρέπει όμως να αφαιρεθεί, καθώς είναι φωτοευαίσθητο και αποκτά μαύρο χρώμα μετά από ένα χρονικό διάστημα. Επίσης, αν έρθει σε επαφή με το βλεννογόνο ή το δέρμα μπορεί να προκαλέσει μια προσωρινή χρώση η οποία φεύγει σε δύο εβδομάδες.[62]

 1. Μόνιμο βάψιμο ρούχων και επιφανειών
 2. Τοξικότητα στο πολφό

Καμία σοβαρή αντίδραση του πολφού στην εφαρμογή του SDF δεν έχει αναφερθεί[26],[63],[64],[65]. Μάλιστα βρέθηκε στη μελέτη του Gotjamanos T., ότι πάνω από το 90% των νεογιλών δοντιών με τερηδόνα στην οδοντίνη ανταποκρίθηκαν θετικά στο SDF σχηματίζοντας ένα επαρκές στρώμα επανορθωτικής οδοντίνης, όπως εξακριβώθηκε ιστολογικά[65].

 1. Προσωρινές λευκές βλάβες στο στοματικό βλεννογόνο και ευαισθησία των ιστών

Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από τυχαία επαφή με το SDF, η οποία επιλύεται μέσα σε 48 ώρες[25],[26],[65]. Για να αποφευχθούν αυτές οι βλάβες, ενδείκνυται η χρησιμοποίηση ελαστικού απομονωτήρα ή η επάλειψη των ούλων με βαζελίνη ή βούτυρο κακάο όταν πρόκειται να εφαρμοστεί το SDF σε βλάβες κοντά στην παρυφή των ούλων[36] .

 1. Οξεία τοξικότητα

Δεν έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία καμία περίπτωση οξείας τοξικότητας μετά από επαγγελματική εφαρμογή του SDF[66]. Ωστόσο το όριο ασφαλείας για τη μέγιστη δόση είναι υψίστης σημασίας. Ο φθοριούχος διαμινικός άργυρος περιέχει 24-28 % άργυρο και 5-6% φθόριο[67]. Η μέγιστη επιτρεπτή δόση που έχει προταθεί είναι μια σταγόνα (25μL) ανά 10 kg ανά επίσκεψη[42], με τη συχνότερη εφαρμογή που έχει αναφερθεί να είναι μία φορά ανά εβδομάδα, για 3 εβδομάδες[68]. Είναι αρκετό υλικό για να εφαρμοσθεί σε 5-6 δόντια και περιέχει 9,5mg SDF. Η πραγματική δόση είναι πιθανό να είναι πολύ μικρότερη[69] καθώς η μέση ποσότητα που μπορεί να εφαρμοστεί με το μικρό βουρτσάκι είναι 0,22 mg SDF67. Οι ποσότητες που χορηγούνται συνήθως, ακόμα και για τη θεραπεία αρκετών τερηδονισμένων δοντιών, απέχουν αρκετά από τα επίπεδα που είναι ικανά να προκαλέσουν οξεία τοξικότητα[66]. Συγκριτικά, η μέση θανατηφόρος δόση (LD50) για την λήψη από το στόμα που έχει προταθεί από την FDA είναι 520 mg/kg. To όριο των 25μL/10kg συμφωνεί με το όριο της EPA (Environmental Protection Agency) για βραχυπρόθεσμη έκθεση (1,142mg άργυρος ανά λίτρο πόσιμου νερού για 1-10 μέρες). Η αθροιστική έκθεση από λήψη αργύρου μπορεί να προκαλέσει αργυρία ( το δέρμα αποκτά μια μπλε απόχρωση) και για την οποία το όριο που έχει τεθεί από την EPA είναι 1gr για όλη τη ζωή του ατόμου[42]. Συνεπώς το SDF δεν παρουσιάζει κίνδυνο τοξικότητας λόγω του αργύρου που περιέχει.

 1. Πρόκληση φθορίασης

Έχει υπάρξει ανησυχία όσον αφορά την ποσότητα του φθορίου που λαμβάνει ένα παιδί μετά από εφαρμογή του SDF. Μία σταγόνα SDF, που αρκεί για εφαρμογή σε 6 δόντια, περιέχει περίπου τα μισά επίπεδα φθορίου σε σχέση με τη μικρότερη δόση που χρειάζεται για μια εφαρμογή φθοριούχου βερνικιού[53]. Η συγκέντρωση λοιπόν του φθορίου στο διάλυμα, όταν αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, έχει ελάχιστο κίνδυνο τοξικότητας και είναι κάτω από τα προτεινόμενα όρια της EPA για ενηλίκους[69].

 1. Μεταλλική γεύση.
 2. Επίδραση στη συγκόλληση

Όταν χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονοι συγκολλητικοί παράγοντες, η προηγούμενη εφαρμογή του SDF δεν έδειξε να επηρεάζει την συγκόλληση της ρητίνης στην μη τερηδονισμένη οδοντίνη[70]. Ωστόσο η εφαρμογή SDF μείωσε κατά το 1/3 περίπου την συγκόλληση στεφανών με ρητινώδη κονία[71]. Έτσι, προτείνεται ένα απλό ξέπλυμα με νερό όταν πρόκειται να ακολουθήσει μια άμεση αποκατάσταση, ενώ απομάκρυνση με κοχλιάριο την επιφανειακής οδοντίνης που εκτέθηκε στο SDF ενδείκνυται για την συγκόλληση στεφανών[42].

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, η χρήση του SDF σε συγκέντρωση 38% έχει αναφερθεί ως μια αποτελεσματική θεραπεία για την αναχαίτιση της τερηδόνας και συνιστάται συνήθως σε παιδιά με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης τερηδόνας.

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του SDF στην αναχαίτιση της τερηδόνας, παράγοντες όπως η συγκέντρωση των ιόντων φθορίου και αργύρου είναι πολύ σημαντικοί για την αντιμετώπιση της. Βιβλιογραφικά οι μελέτες αναφέρουν κυρίως υψηλές συγκεντρώσεις του SDF όπως 38% (44.800 ppm F, 253.870 ppm Ag)[54],[72],[73] και 30% (35.400 ppm F, 200.400 ppm Ag)[74]. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του SDF παρείχαν καλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της τερηδόνας σε νεογιλά δόντια[73] σε σύγκριση με τις χαμηλές συγκεντρώσεις SDF (12% - 14,150 ppm F · 80,170 ppm Ag)[42],[55],[75]. Μία από τις κλινικές δοκιμές ανέφερε ότι η εφαρμογή του SDF σε περιεκτικότητα 38% ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματική για την πρόληψη της τερηδόνας στα νεογιλά δόντια (80% λιγότερες νέες τερηδόνες αλλοιώσεις. P <0,05) και στους πρώτους μόνιμους γομφίους (65% λιγότερες νέες αλλοιώσεις τερηδόνα, P <0,001) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Μια άλλη κλινική δοκιμή διαπίστωσε ότι η εφάπαξ εφαρμογή 12% SDF (14.100 ppm) δεν ήταν αποτελεσματική στην αναχαίτιση της τερηδόνας μεταξύ των παιδιών[75].

Διαφορές στην αποτελεσματικότητα του SDF δεν παρουσιάζονται μόνο σε συσχέτιση με τη συγκέντρωση του αλλά έχουν να κάνουν και με τη συχνότητα εφαρμογής. Η εφαρμογή μπορεί να είναι εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενη κάθε 3, 6, ή 12 μήνες. Μελέτες αναφέρουν ότι η αύξηση στη συχνότητα εφαρμογής του υλικού αύξησε και την αποτελεσματικότητα στην αναχαίτιση της τερηδόνας[26],[54],[55],[74], ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο πρωτόκολλο όσον αφορά τη βέλτιστη συχνότητα χρήσης του. Περισσότερες κλινικές δοκιμές είναι απαραίτητες για τη σύσταση του βέλτιστου θεραπευτικού πρωτοκόλλου στα παιδιά.

Επίσης μελέτες δείχνουν ότι με την εφαρμογή του SDF η αναχαίτιση της τερηδόνας προκαλείται κυρίως κατά τους πρώτους 6 μήνες ενώ μετά από αυτό το χρονικό διάστημα δεν συντελείται κάποια ουσιαστική αλλαγή[76]. Γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται ο επανέλεγχος ώστε να διαπιστωθεί εάν χρειάζεται η εφαρμογή ξανά του υλικού.

Όσον αφορά την εφαρμογή του σε μόνιμα δόντια, οι μελέτες που έχουν γίνει[76],[77],[78],[79] έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην πρόληψη όσο και στην αναχαίτιση των τερηδονικών βλαβών. Ωστόσο δεν χρησιμοποιείται συνήθως σε αυτά, κυρίως λόγω της χρώσης της ουσίας. Παρόλα αυτά, η ευκολία στη χρήση και το χαμηλό κόστος καθιστούν το SDF μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για την αναχαίτιση της τερηδόνας σε πρώτους μόνιμους γομφίους μετά την ανατολή τους[76],[77]. Με βάση αυτό, πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για τη διερεύνηση της χρήσης του SDF σε πρώτους μόνιμους γομφίους υπό ανατολή.

Όσον αφορά τη σύγκριση με άλλα υλικά η μετά-ανάλυση των Chibinski και συν.[59] έδειξε ότι στην σύγκριση που έγινε του SDF έναντι άλλων δραστικών θεραπειών (βερνίκι φθορίου[74] και ART αποκαταστάσεις με υαλοϊνομερή κονία[54]), η μετά-ανάλυση έδειξε ότι η εφαρμογή του SDF ήταν 66% πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της τερηδόνας. Η συνεργατική επίδραση του φθορίου και του αργύρου φαίνεται να είναι το κύριο πλεονέκτημα του SDF για τον έλεγχο της τερηδόνας σε σύγκριση με τις άλλες μη επεμβατικές μεθόδους όπως το φθοριούχο βερνίκι και ART αποκαταστάσεις.

Το κύριο μειονέκτημα στη χρήση του SDF όπως έχουμε αναφέρει είναι η έντονη χρώση των οδοντικών επιφανειών στις οποίες εφαρμόζεται. Η έλλειψη αισθητικής μπορεί να εμποδίσει τους οδοντιάτρους να επιλέξουν αυτή τη θεραπεία και τους ασθενείς / γονείς να την αποδεχθούν[10], ανεξάρτητα από την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά του. Μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με τη χρήση του SDF σε προγράμματα παιδοδοντιατρικής εκπαίδευσης έδειξε ότι το πιο σύνηθες εμπόδιο που ανέφεραν οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων ήταν η «κακή αποδοχή της αισθητικής μετά από τη θεραπεία»[80]. Παρ ‘όλα αυτά, αυτό το συμπέρασμα βασίστηκε στη γνώμη των επαγγελματιών και άρα χρειάζεται να γίνουν κλινικές μελέτες που θα σχεδιαστούν με επίκεντρο το πώς αντιλαμβάνονται το αποτέλεσμα της θεραπείας οι ασθενείς και οι γονείς, προκειμένου να διευκρινιστεί αυτή η πτυχή.

Συμπερασματικά, είναι εμφανής η ανάγκη περισσότερων μελετών για την διερεύνηση εναλλακτικών πρωτοκόλλων εφαρμογής καθώς και άλλων εφαρμογών του υλικού. Χρειάζονται πιο μακροχρόνιες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα του SDF τόσο στα νεογιλά όσο και στα μόνιμα δόντια. Επιπλέον είναι σημαντική η επίλυση των αισθητικών προβλημάτων. Ωστόσο, το χαμηλό κόστος, η αποτελεσματικότητα και η ευκολία εφαρμογής του SDF το καθιστούν μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική προληπτική θεραπεία. Θα μπορούσε η ευρεία εφαρμογή του σε κοινοτικά προγράμματα να κάνει τη διαφορά, ειδικά στα πολύ μικρά παιδιά, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στους πληθυσμούς που δυσκολεύονται να αναλάβουν το οικονομικό κόστος και να έχουν πρόσβαση στη συνηθισμένη οδοντιατρική θεραπεία[81]. Έτσι, το SDF φαίνεται να ικανοποιεί τα κριτήρια του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και του Institute of Medicine για την ιατρική τον 21ο αιώνα[82]. Καθώς η φιλοσοφία στην αντιμετώπιση της τερηδόνας αλλάζει, το SDF θα μπορούσε να είναι ένα ακόμα πολύτιμο όπλο στην προσπάθεια άμβλυνσης των ανισοτήτων στην παροχή υγείας.

Πίνακας 1: Η αποτελεσματικότητα του φθορίου στην αντιμετώπιση της τερηδόνας[58]

Μέσο πρόσληψης φθορίου

Εκτιμώμενη μείωση της τερηδόνας

Βιβλιογραφία

Γάλα

Yeung et al. (2005)[83]

Αλάτι

15%

Marthaler and Petersen (2005)[84]

Οδοντόπαστα

24%

Marinho et al. (2004a)[85]

Στοματικό διάλυμα

26%

Marinho et al. (2004b)[86]

Νερό (ενήλικες)

27%

Griffin et al. (2007)[87]

Φθοριούχα gel (παιδιά)

28%

Marinho et al. (2002)[88]

Νερό (παιδιά)

34%

Do and Spencer (2007)[89]

Φθοριούχο βερνίκι

46%

Marinho et al. (2002)[88]

SDF (νεογιλά δόντια)

>70%

Rosenblatt et al. (2009)[58]

SDF (μόνιμα δόντια)

>60%

Rosenblatt et al. (2009)[58]

 

Πίνακας 2: Κλινικές μελέτες SDF σε παιδιά

Μελέτη

Chu et al.2002[25]

Llodra et al. 2005[26]

Zhi et al. 2012[54]

Fung et al. 2016[55]

Duangthip et al. 2016[74]

Yee et al. 2009[75]

Braga et al. 2009[76]

Liu et al. 2012[77]

Monse et al. 2012[78]

Mauro et al. 2004[79]

Lo et al. 2001[81]

Dos Santos et al. 2012[90]

Huang et al. 2006[91]

Οδοντοφυΐα που μελετήθηκε

Νεογιλά πρόσθια με τερηδονικές βλάβες στην οδοντίνη

Νεογιλοί κυνόδοντες και γομφίοι, πρώτοι μόνιμοι γομφίοι

Νεογιλά δόντια με ενεργές βλάβες στην οδοντίνη

Νεογιλή

Νεογιλά δόντια με ενεργή τερηδόνα

Νεογιλά δόντια με τερηδονικές βλάβες στην οδοντίνη

Πρώτοι μόνιμοι γομφίοι

Πρώτοι μόνιμοι γομφίοι με αρχόμενη τερηδόνα οπών και σχισμών (ICDAS 2)

Πρώτοι μόνιμοι γομφίοι

Μόνιμη

Νεογιλή

Νεογιλά δόντια με τερηδονικές βλάβες στην οδοντίνη

Νεογιλή

Επίδραση στη τερηδόνα που μελετήθηκε

Αναστολή

Αναστολή και πρόληψη

Αναστολή

Αναστολή

Αναστολή

Αναστολή

Αναστολή

Πρόληψη

Πρόληψη

Αναστολή

Αναστολή

Αναστολή

Αναστολή

Ομάδες που συγκρίθηκαν

1.SDF 38% 1χ/χρόνο με αφαίρεση τερηδόνας

2.SDF 38% 1x/χρόνο δίχως αφαίρεση τερηδόνας

3.NaF 5% 4x/χρόνο με αφαίρεση τερηδόνας

4. NaF 5% 4x/χρόνο χωρίς αφαίρεση τερηδόνας

5.νερό

1.SDF 38% 2χ/χρόνο

2.Καμία θεραπεία

1.SDF 30% 1x/χρόνο

2.SDF 30% 2χ/χρόνο

3.ΚΟΣ GI(υαλ/ρής κονία)(Fuji VII) με conditioner 1χ/χρόνο

1.SDF 38% 2χ/χρόνο

2. SDF 38% 1χ/χρόνο

3.SDF 12% 2χ/χρόνο

4.SDF 12% 1χ/χρόνο

1.SDF 30% 1x/χρόνο

2.SDF 30% 1χ/εβδομάδα για 3 εβδομάδες

3. NaF 5% 1χ/εβδομάδα για 3 εβδομάδες

1. SDF 38% 1x

2. SDF 38% 1x με ταννικό οξύ

3.SDF 12% 1x

4.Καμία θεραπεία

1.SDF 10% 1χ/εβδομάδα για 3 εβδομάδες

2.GI (Fuji III)ΚΟΣ 1x

3.Βούρτσισμα (Τερηδόνες δίχως κοιλότητα) (Σε κάθε παιδί ένας γομφίος ανατέθηκε σε κάθε ομάδα)

1.SDF 38% 1χ/χρόνο

2.ΚΟΣ ρητίνης

3. NaF 5% βερνίκι 2χ/χρόνο

4. Placebo 1χ/χρόνο

(Βαθιές αύλακες και αρχόμενες τερηδόνες δίχως κοιλότητα) (Κάθε παιδί έλαβε την ίδια θεραπεία σε όλους τους γομφίους)

1.SDF 38% με ταννικό οξύ 1χ σε υγιείς και τερηδονισμένους γομφίους

2.ART ΚΟΣ (υψηλού ιξώδους Ketac molar) σε υγιείς και τερηδονισμένους γομφίους

3. Καμία θεραπεία

(Μερικά σχολεία είχαν πρόγραμμα βουρτσίσματος και άλλα όχι)

1.Διφθοριούχο αμμώνιο 1χ

2.SDF 38% 1χ

3.NaF 5% 1χ

1.SDF 38% 1χ/χρόνο με αφαίρεση τερηδόνας

2. SDF 38% 1χ/χρόνο3.NaF 5% 1χ/μήνα για 3 μήνες με αφαίρεση τερηδόνας

4.NaF 5% 1x/μήνα για 3 μήνες

5.Καμία θεραπεία

1.SDF 30% 1χ

2.ΙΤR ART restoration

(Fuiji IX) με conditioner 1x

1.38% SDF 2χ/χρόνο πρόσθια δόντια

2.Καμία θεραπεία πρόσθια δόντια

3.SDF 38% 2χ/χρόνοοπίσθια δόντια

4.Καμία θεραπεία οπίσθια δόντια

Τερηδόνα στην αρχή της μελέτης (baseline)

1. 4.83 ± 0.28 dmft

2. 5.01 ± 0.36 dmft

3. 4.74 ± 0.43 dmft

4. 4.71 ± 0.41 dmft

5. 4.36 ± 0.33 dmft

1. 3.6 ± 0.2 dmfs

2. 3.5 ± 0.3 dmfs

1. 4.8 ± 4.0 dmft

2. 4.9 ± 3.8 dmft

3. 5.5± 4.1 dmft

1.3,83 (2,72) dmft

2.3,92 (2,91) dmft

3.3,81 (2,83) dmft

4.3,82 (2,72) dmft

1. 4.5 ± 3.4 dmft

2. 4.2.± 3.2 dmft

3. 4.6 ± 3.7 dmft

1. 4.5 ± 3.1 dmft

2. 4.7 ± 4.7 dmft

3. 5.3 ± 1.2 dmft

4. 5.3 ± 1.2 dmft

Όχι κοιλότητα στο γομφίο μασητικά

Όχι τερηδόνες με κοιλότητα

1.D:11,2%

M:12,3%

2.D:11,9%

M:9,1%

3.D:15,8%

M:10,6%

Υψηλός κοινωνικός κίνδυνος και τερηδόνα σε δύο ή περισσότερα τεταρτημόρια

1.4,83 (2,49) dmfs

2.5,01 (3,18) dmfs

3.4,74 (3,71) dmfs

4.4,71 (3,52) dmfs

5.4,36 (2,84) dmfs

1. 4.71± 2.76 dmft

2. 4.56 ± 3.00 dmft

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σχεδιασμός Μελέτης

Παράλληλος σχεδιασμός

prospective controlled clinical trial

Παράλληλος σχεδιασμός

prospective controlled clinical trial

Παράλληλος σχεδιασμός

randomized clinical trial

Παράλληλος σχεδιασμός

randomized double-blinded clinical trial

Παράλληλος σχεδιασμός

Randomized clinical trial,

Παράλληλος σχεδιασμός

prospective randomized clinical trial

Παράλληλος σχεδιασμός

Randomized clinical trial,

Παράλληλος σχεδιασμός

randomized controlled trial

Παράλληλος σχεδιασμός

prospective community clinical trial

Παράλληλος σχεδιασμός, rct

Παράλληλος σχεδιασμός prospective controlled clinical trial

Παράλληλος σχεδιασμός

randomized controlled study

Παράλληλος σχεδιασμός, rct

Κλινικό πρωτόκολλο εφαρμογής SDF

# 2 ομάδες με αφαίρεση τερηδόνας και 2 χωρίς

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε ούτε το χρόνο έκθεσης

# μικρή αφαίρεση τερηδόνας μόνο στους μόνιμους γομφίους

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε

#απομόνωση με τολύπια βάμβακος

#SDF εφαρμόστηκε για 3 λεπτά και μετά ξέπλυμα για 30 δευτερόλεπτα

# μικρή αφαίρεση τερηδόνας

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε ούτε το χρόνο έκθεσης

#όχι φαγητό ή υγρά για μισή ώρα μετά

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε, το είδος της απομόνωσης, ούτε το χρόνο έκθεσης

#όχι φαγητό ή υγρά για μία ώρα μετά

# δεν αφαιρέθηκε τερηδόνα #δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε ούτε το είδος απομόνωσης

# το SDFτρίφτηκε πάνω στη βλάβη για 10 δευτερόλεπτα

#όχι φαγητό ή υγρά για μισή ώρα μετά

# δεν αφαιρέθηκε τερηδόνα

# Μια σταγόνα SDF εφαρμόστηκε για 2 λεπτά στις τερηδονισμένες επιφάνειες και στεγνώθηκε με βύσμα βάμβακος

#όχι φαγητό ή υγρά για μία ώρα μετά

# δεν αφαιρέθηκε τερηδόνα #δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε #απομόνωση με τολύπια βάμβακος, βαζελίνη στα ούλα

#SDF εφαρμόστηκε για 3 λεπτά και μετά ξέπλυμα για 30 δευτερόλεπτα

#όχι φαγητό ή υγρά για μία ώρα μετά

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε ούτε το χρόνο έκθεσης, ούτε εάν ξεπλύθηκε μετά ή όχι

#απομόνωση με τολύπια βάμβακος

#όχι φαγητό ή υγρά για μισή ώρα μετά

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε

#SDF τρίφτηκε στη βλάβη για 1 λεπτό, εφαρμόστηκε tannic acid, στεγνώθηκε με τολύπιο βάμβακος και καλύφθηκε με βαζελίνη

#απομόνωση με τολύπια βάμβακος

#χωρίς αφαίρεση τερηδόνας

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε ούτε το χρόνο έκθεσης ούτε το είδος απομόνωσης

# 2 ομάδες με αφαίρεση τερηδόνας και 3 χωρίς

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε ούτε το χρόνο έκθεσης ούτε το είδος απομόνωσης

# δεν αφαιρέθηκε τερηδόνα #δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε

#απομόνωση με τολύπια βάμβακος, βαζελίνη στα ούλα

#SDF εφαρμόστηκε για 3 λεπτά και μετά ξέπλυμα και φτύσιμο

#όχι φαγητό ή υγρά για μία ώρα μετά

#χωρίς αφαίρεση τερηδόνας

#δεν εξακριβώνει την ποσότητα του SDF που χρησιμοποιήθηκε ούτε το χρόνο έκθεσης ούτε το είδος απομόνωσης

Διάρκεια της μελέτης

30 μήνες

36 μήνες

24 μήνες

18 μήνες

18 μήνες

24 μήνες

30 μήνες

24 μήνες

18 μήνες

12 μήνες

18 μήνες

12 μήνες

18 μήνες

Επανεξετάσεις

χ 6 μήνες

χ 6 μήνες

χ 6 μήνες

χ 6 μήνες

χ 6 μήνες

1, 12 και 24 μήνες

3,6,12,18 και 30 μήνες και ακτινογραφίες στους 6,12 και 30 μήνες

χ 6 μήνες

18 μήνες

2 και 12 μήνες

18 μήνες

χ 6 μήνες

18 μήνες

Ευρήματα

1.SDF πιο αποτελεσματικό από FV και έλεγχο (65% ανεσταλμένες τερηδόνες για το SDF vs 41% για το FV vs 34% για την ομάδα ελέγχου)

2.Η αφαίρεση της τερηδόνας δεν είχε καμία επίδραση

3.Η ομάδα ελέγχου ανέπτυξε περισσότερες καινούριες τερηδόνες σε σχέση με τις άλλες ομάδες 4.Ανεσταλμένες βλάβες δείχνουν μαύρες δίχως αυτό να αλλάζει την ικανοποίηση των γονέων (93% δεν ανέφερε κάποια διαφορά)

1.SDF 2χ/χρόνο πιο αποτελεσματικό από έλεγχο (85% vs 62% αντίστοιχα)

2.SDF αποτελεσματικό στη μείωση τερηδόνας και στα νεογιλά και στα μόνιμα (0,29 επιφάνειες με νέα τερηδόνα για το SDF vs 1,43 για την ομάδα ελέγχου στα νεογιλά και 0,37 vs 1,06 για τα μόνιμα) 3.Το SDF έδειξε περισσότερη αποτελεσματικότητα στην αναστολή της τερηδόνας στα νεογιλά από ότι στα μόνιμα

1.SDF και GI είναι εξίσου αποτελεσματικά (91% ανεσταλμένες τερηδόνες για το SDF 2χ/χρόνο vs 79% για το SDF 1χ/χρόνο vs 82% GI 1χ/χρόνο

2. Αυξάνοντας την συχνότητα εφαρμογής του SDF (2x/xρόνο) αυξάνεται η ανασταλτική επίδραση στην τερηδόνα

3. Τερηδόνα παρειακά/ γλωσσικά στα πρόσθια? δόντια είναι πιο πιθανό να ανασταλεί 4. GI παρέχει ένα πιο αισθητικό αποτέλεσμα

5. Μόνο 3,5% του GI συγκρατείται μετά από 24 μήνες και αναστέλλει την τερηδόνα

6.45% των γονιών σε όλες τις ομάδες ήταν ευχαριστημένοι με την εμφάνιση των δοντιών

1.SDF 38% 2χ/χρόνο πιο αποτελεσματικό από SDF 38% 1χ/χρόνο, SDF 12% 2χ ή 1χ/χρόνο (74% vs 64% vs 55% vs 50% ανεσταλμένες τερηδόνες αντίστοιχα)

2.Η τοποθεσία της βλάβης ήταν σημαντική, με τα κάτω πρόσθια να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αναστολής τερηδόνας, ακολουθούμενα από τα άνω πρόσθια, κάτω οπίσθια και άνω οπίσθια δόντια.

3.Βλάβες με ορατή πλάκα και μεγάλες βλάβες είχαν λιγότερη πιθανότητα να γίνουν στάσιμες.

1.SDF 1χ/χρόνο και SDF 1x/εβδομάδα για 3 εβδομάδες είναι πιο αποτελεσματικά από FV (40% vs 35% vs 27% ανεσταλμένες τερηδόνες αντίστοιχα) 2.Βλάβες στις παρειακές/γλωσσικές επιφάνειες των προσθίων και βλάβες δίχως πλάκα είχαν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν στάσιμες

1.SDF 38% πιο αποτελεσματικό από έλεγχο (31% ανεσταλμένες τερηδόνες για το SDF 38% vs 22% για το SDF 12% vs 15% για την ομάδα ελέγχου

2.Το tannic acid δεν είχε καμία επίδραση

3. Η ανασταλτικής επίδραση μειώνεται με τη πάροδο του χρόνου

4.Μία εφαρμογή SDFεμπόδισε τις μισές ανεσταλμένες επιφάνειες στους 6 μήνες από το να γίνουν ξανά ενεργές βλάβες κατά τη διάρκεια 24 μηνών

5. Καθόλου παράπονα από γονείς ή παιδιά για το SDF

1.SDF πιο αποτελεσματικό από βούρτσισμα ή GI στους 3 και 6 μήνες

2. ¨Όλα το ίδιο αποτελεσματικά στον έλεγχο αρχόμενων τερηδόνων χωρίς κοιλότητα στους 30 μήνες

3.Η συγκράτηση των GI ΚΟΣ 32% στους 6 μήνες και 9% στους 30 μήνες

4. GI ΚΟΣ θέλουν περισσότερη ώρα να εφαρμοστούν από ότι το SDF

1. Και οι 3 θεραπείες είναι αποτελεσματικές για την πρόληψη της τερηδόνας (εξέλιξη τερηδόνας στην οδοντίνη 2,2% για το SDF vs 1,6% για το ΚΟΣ vs 2,4% για το FV vs 4,6% για την ομάδα ελέγχου)

2. Η ομάδα ελέγχου είχε τις περισσότερες τερηδόνες που προχώρησαν στην οδοντίνη

3.Δόντια με αρχόμενη τερηδόνα στην αρχική εξέταση ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν τερηδόνα στην οδοντίνη μετά από 4 μήνες

4. 24% η συγκράτηση των ΚΟΣ

1. Τα ΚΟΣ ART ήταν πιο αποτελεσματικά από μια μόνο εφαρμογή SDF

2. Το increment της τερηδόνας ήταν χαμηλότερο στην ομάδα βουρτσίσματος δοντιών

3. Η συγκράτηση των ΚΟΣ ήταν 58% μετά από 18 μήνες

Ποσοστά ενεργών τερηδόνων που μετατράπηκαν σε στάσιμες: 56% για ammonium fluoride vs 57% για SDF vs 47% για NaF

¨Όχι διαφορά ανάμεσα στις ομάδες

Ομάδα SDF> Ομάδα NaF, Ομάδα ελέγχου (p<0.001)

1.SDF πιο αποτελεσματικό από το ITR (67% ανεσταλμένες τερηδόνες για το SDF vs 39% για την ομάδα ελέγχου

2.43% των εμφράξεων με GI χάθηκαν στους 6 μήνες και η οδοντίνη ήταν μαλακή

3. Υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας όταν η GI κάλυπτε περισσότερες επιφάνειες

Οι ομάδες που εφαρμόστηκε το SDFέδειξαν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου ( Δεν υπάρχουν στοιχεία)

Παρενέργειες

Καμία

Ενόχληση ούλων στο 0,1%

Μαύρη χρώση, Λευκές βλάβες στο στοματικό βλεννογόνο 3 ασθενών

Καμία

Καμία

Μαύρη χρώση

Καμία

Μαύρη χρώση

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]Edelstein BL. The dental caries pandemic and disparities problem. BMC Oral Health 2006;6 Suppl 1:S2.

[2]Ozdemir D. Dental caries: the most common disease worldwide and preventive strategies. Int J Biol. 2013; 5:55-61.

[3]List S, Galloway J, Mossey P, Marcenes W. Global economic impact of dental diseases. J Dent Res 2015;94:1355-61.

[4]American Dental Association. Statement on Early Childhood Caries; Trans. 2000. p. 454 http://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-positions-policies-and-statements/statement-on-early-childhood-caries, όπως εμφανίζεται την ημέρα 08/04/2019.

[5]Oulis CJ, Tsinidou K, Vadiakas G, Mamai-Homata E, Polychronopoulou A, Athanasouli T. Caries prevalence of 5, 12 and 15-year-old Greek children: A national pathfinder survey. Community Dent Health 2012;29:29-32.

[6]Chu C, Fung D, Lo E. Dental public health: dental caries status of preschool children in Hong Kong. Br Dent J 1999;187:616–20.

[7]Chu CH, Ho PL, Lo EC. Oral health status and behaviours of preschool children in Hong Kong. BMC Public Health. 2012;12:767.

[8]Chaffee BW, Rodrigues PH, Kramer PF, Vítolo MR, Feldens CA. Oral health-related quality-of-life scores differ by socioeconomic status and caries experience. Community Dent Oral Epidemiol 2017;45:216-24.

[9]Schroth RJ, Quiñonez C, Shwart L, Wagar B. Treating early childhood caries under general anesthesia: A national review of Canadian data. J Can Dent Assoc 2016;82: 1488-2159.

[10]Chu C, Lo E. Promoting caries arrest in children with silver diamine fluoride: a review. Oral Health Prev Dent. 2008;6:315–21.

[11]Rajab LD, Hamdan M. Early childhood caries and risk factors in Jordan. Community Dent Health. 2002;19:224–9.

[12]Nagarkar SR, Kumar JV, Moss ME. Early childhood caries–related visits to emergency departments and ambulatory surgery facilities and associated charges in New York state. J Am Dent Assoc 2012;143:59-65.

[13]Liu J, Probst JC, Martin AB, Wang J-Y, Salinas CF. Disparities in dental insurance coverage and dental care among US children : the National Survey of Children’s Health. Pediatrics 2007;119: S12-S21.

[14]Owings L. Toothache Leads to Boy’s Death. ABC News. March 5, 2007. http://www.abcnews.go.com/ Health/Dental/story?id=2925584&page=1 όπως εμφανίζεται την ημέρα 08/04/2019.

[15]U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA review results in new warnings about using general anesthetics and sedation drugs in young children and pregnant women. https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm 532356.htm όπως εμφανίζεται την ημέρα 08/04/2019.

[16]Griffin SO, Gooch BF, Beltrán E, Sutherland JN, Barsley R. Dental services, costs, and factors associated with hospitalization for Medicaid-eligible children, Louisiana 1996–97. J Public Health Dent 2000;60:21-7.

[17]Almeida AG, Roseman MM, Sheff M, Huntington N, Hughes CV. Future caries susceptibility in children with early childhood caries following treatment under general anesthesia. Pediatr Dent 2000; 22:302–6.

[18]Baelum V, van Palenstein Helderman W, Hugoson A, Yee R, Fejerskov O. A global perspective on changes in the burden of caries and periodontitis: implications for dentistry. J Oral Rehabil 2007;34:872-906.

[19]Kagihara LE, Niederhauser VP, Stark M. Assessment, management and prevention of early childhood caries. J Am Acad Nurse Pract 2009;21:1-10.

[20]Sheiham A. Dental caries affects body weight, growth and quality of life in pre-school children. Br Dent J 2006; 201:625–6.

[21]Jackson SL, Vann WF Jr, Kotch JB, Pahel BT, Lee JY. Impact of poor oral health on children’s school attendance and performance. Am J Public Health 2011; 101:1900–6.

[22]Chu CH, Mei ML, Lo EC. Use of fluorides in dental caries management. Gen Dent 2010;58:37–43.

[23]Murdoch-Kinch CA, McLean ME. Minimally invasive dentistry. J Am Dent Assoc 2003; 134:87-95.

[24]Frencken JE, Holmgren CJ, van Palenstein Helderman WH. Basic package of oral care. Nijmegen: College of Dental Sciences, University of Nijmegen;2008.

[25]Chu CH, Lo EC, Lin HC. Effectiveness of silver diamine fluoride and sodium fluoride varnish in arresting dentin caries in Chinese pre-school children. J Dent Res 2002;81:767–70.

[26]Llodra JC, Rodriguez A, Ferrer B, Menardia V, Ramos T, Morato M. Efficacy of silver diamine fluoride for caries reduction in primary teeth and first permanent molars of schoolchildren: 36-month clinical trial. J Dent Res 2005;84:721–4.

[27]Mei ML, Lo EC, Chu CH. Clinical use of silver diamine fluoride in dental treatment. Compend Contin Educ Dent 2016;37: 93–8.

[28]Peng JJ, Botelho MG, Matinlinna JP. Silver compounds used in dentistry for caries management: a review. J Dent 2012;40: 531–41.

[29]Yamaga R, Yokomizo I. Arrestment of caries of deciduous teeth with diamine silver fluoride. Dent Outlook 1969;33: 1007–13.

[30]Lansdown AB. Silver I: Its antibacterial properties and mechanism of action. J Wound Care 2002;11:125-30.

[31]Lansdown AB. Silver in health care: antimicrobial effects and safety in use. Curr Probl Dermatol 2006;33:17-34.

[32]Wu MY, Suryanarayanan K, van Ooij WJ, Oerther DB. Using microbial genomics to evaluate the effectiveness of silver to prevent biofilm formation. Water Sci Technol 2007;55:413-9.

[33]Russell AD, Hugo WB. Antimicrobiological activity and action of silver. Prog Med Chem 1994;31:351-70

[34]Shimizu A. Effect of diammine silver fluoride on recurrent caries. Jap J Conserv Dent. 1974;17:183-201.

[35]Yamaga R. Mechanisms of action of diammine silver fluoride and its use. Nippon Dent Rev 1970; 328:180-7.

[36]Yamaga R, Nishino M, Yoshida S, Yokomizo I. Diamine silver fluoride and its clinical application. J Osaka Univ Dent Sch 1972; 12:1-20.

[37]Suzuki T, Nishida M, Sobue S, Moriwaki Y. Effects of diamine silver fluoride on tooth enamel. J Osaka Univ Dent Sch 1974; 14: 61-72.

[38]Kani T. X-ray diffraction studies on effect of fluoride on restoration of lattice imperfections of apatite crystals. J Osaka Univ Dent Sοc 1970; 15:42-56.

[39]Mei ML, Ito L, Cao Y, Li QL, Lo EC, Chu CH. Inhibitory effect of silver diamine fluoride on dentine demineralization and collagen degradation. J Dent 2013; 41: 809–17.

[40]Mei ML, Ito L, Cao Y, Lo EC, Li QL, Chu CH. An ex vivo study of arrested primary teeth caries with silver diamine fluoride therapy. J Dent 2014; 42: 395–402.

[41]Knight GM, McIntyre JM, Craig GG, Mulyani, Zilm PS, Gully NJ. An in vitro model to measure the effect of a silver fluoride and potassium iodide treatment on the permeability of demineralized dentine to Streptococcus mutans. Aust Dent J 2005; 50: 242–5.

[42]Horst JA, Ellenikiotis H, UCSF Silver Caries Arrest Committee, Milgrom PM. UCSF Protocol for Caries Arrest Using Silver Diamine Fluoride: Rationale, Indications, and Consent J Calif Dent Assoc 2016; 44: 16–28.

[43]Crystal YO, Marghalani AA, Ureles SD et al. Use of Silver Diamine Fluoride for Dental Caries Management in Children and Adolescents, Including Those with Special Health Care Needs. Pediatr Dent 2017;39: E135-E145.

[44]Zhang W, McGrath C, Lo EC, Li JY. Silver diamine fluoride and education to prevent and arrest root caries among community-dwelling elders. Caries Res 2013; 47: 284-90.

[45]Τan HP, Lo EC, Dyson JE, Luo Y, Corbet EF. A randomized trial on root caries prevention in elders. J Dent Res 2010; 89: 1086-90.

[46]Lo EC, Luo Y, Tan HP, Dyson JE, Corbet EF. ART and conventional root restorations in elders after 12 months. J Dent Res 2006; 85: 929–32.

[47]Castillo JL, Rivera S, Aparicio T, Lazo R, Aw TC, Mancl LL et al. The short-term effects of diammine silver fluoride on tooth sensitivity: a randomized controlled trial. J Dent Res 2011;90:203–8

[48]Craig GG, Knight GM, McIntyre JM. Clinical evaluation of diamine silver fluoride/potassium iodide as a dentine desensitizing agent. A pilot study. Aust Dent J 2012;57:308–11.

[49]Markowitz K, Pashley DH. Discovering new treatments for sensitive teeth: the long path from biology to therapy. J Oral Rehabil 2008;35:300–15.

[50]Spacciapoli P, Buxton D, Rothstein D, Friden P. Antimicrobial activity of silver nitrate against periodontal pathogens. J Periodontal Res 2001;36:108-13.

[51]Sharma G, Puranik MP, KRS. Approaches to arresting dental caries: an update. J Clin Diagn Res 2015; 9: ZE08–11.

[52]American Academy of Pediatric Dentistry. Chairside guide: Silver diamine fluoride in the management of dental caries lesions. Pediatr Dent 2017;39:478-9.

[53]Crystal YO, Niederman R. Silver diamine fluoride treatment considerations in children’s caries management: Brief communication and commentary. Pediatr Dent 2016;38:466-71.

[54]Zhi QH, Lo EC, Lin HC. Randomized clinical trial on effectiveness of silver diamine fluoride and glass ionomer in arresting dentine caries in preschool children. J Dent 2012; 40:962–7.

[55]Fung MHT, Duangthip D, Wong MCM, Lo ECM, Chu CH. Arresting dentine caries with different concentration and periodicity of silver diamine fluoride. JDR Clin Transl Res 2016;1:143-52.

[56]Gao SS, Zhang S, Mei ML, Lo EC, Chu CH. Caries remineralization and arresting effect in children by professionally applied fluoride treatment – A systematic review. BMC Oral Health 2016; 16:12

[57]Duangthip D, Jiang M, Chu CH, Lo EC. Restorative approaches to treat dentin caries in preschool children: Systematic review. Eur J Paediatr Dent 2016;17: 113-21.

[58]Rosenblatt A, Stamford TC, Niederman R. Silver diamine Fluoride: A Caries “Silver-Fluoride Bullet” J Dent Res 2009;88:116-25.

[59]Chibinski AC, Wambier LM, Feltrin J, Loguercio AD, Wambier DC, Reis A. Silver Diamine Fluoride Has Efficacy in Controlling Caries Progression in Primary Teeth: A Systematic Review and Meta-Analysis. Caries Res 2017;51:527–41.

[60]Contreras V, Toro MJ, Elías-Boneta AR, Encarnación-Burgos A. Effectiveness of silver diamine fluoride in caries prevention and arrest: a systematic literature review. Gen Dent 2017; 65: 22–9

[61]Halsted WS. The operative treatment of hernia. Am J Med Sci 1895;110:13-7.

[62]Jackson SM, Williams ML, Feingold KR, Elias PM. Pathobiology of the stratum corneum. West J Med 1993;158:279-85.

[63]Nishino M, Yoshida S, Sobue S, Kato J, Nishida M. Effect of topically applied ammoniacal silver fluoride on dental caries in children. J Osaka Univ Dent Sch 1969; 9:149-55.

[64]Okuyama T. On the penetration of diammine silver fluoride into the carious dentin of deciduous teeth (author’s transl). Shigaku Odontol J Nihon Dent Coll 1974;61: 1048-71.

[65]Gotjamanos T. Pulp response in primary teeth with deep residual caries treated with silver fluoride and glass ionomer cement (‘atraumatic’ technique). Aust Dent J 1996;41: 328-34.

[66]Fung HTM, Wong MCM, Lo ECM, Chu CH. Arresting Early Childhood Caries with Silver Diamine Fluoride-A Literature Review. Oral Hyg Health 2013;1:117

[67]Mei ML, Chu CH, Lo ECM, Samaranayake LP. Fluoride and silver concentrations of silver diammine fluoride solutions for dental use. Int J Paediatr Dent 2013;23: 279-85.

[68]Duangthip D, Lo ECM, Chu CH. Arrest of dentin caries in preschool children by topical fluorides. 2014; J Dent Res, 2014; 93: abstract no. 980

[69]Vasquez E, Zegarra G, Chirinos E, Castillo JL, Taves DR, Watson GE et al. Short term serum pharmacokinetics of diammine silver fluoride after oral application. BMC Oral Health. 2012; 12:60.

[70]Quock RL, Barros JA, Yang SW, Patel SA. Effect of Silver Diamine Fluoride on Microtensile Bond Strength to Dentin. Operative Dentistry. 2012; 37:610–6.

[71]Soeno K, Taira Y, Matsumura H, Atsuta M. Effect of desensitizers on bond strength of adhesive luting agents to dentin. J Oral Rehabil 2001; 28:1122–8.

[72]Seberol E, Ökte Z: Caries arresting effect of silver diamine fluoride on primary teeth. J Dent Res 2013;88:48.

[73]Cheng L. Limited evidence suggesting silver diamine fluoride may arrest dental caries in children. J Am Dent Assoc 2017; 148:120–2.

[74]Duangthip D, Chu C, Lo E. A randomized clinical trial on arresting dentine caries in preschool children by topical fluorides – 18-month results. J Dent 2016; 44:57-63.

[75]Yee R, Holmgren C, Mulder J, Lama D, Walker D, van Palenstein Helderman W. Efficacy of silver diamine fluoride for arresting caries treatment. J Dent Res 2009; 88:644-7.

[76]Braga M, Mendes F, De Benedetto M, Imparato J. Effect of silver diamine fluoride on incipient caries lesions in erupting permanent first molars: a pilot study. J Dent Child 2009; 76:28–33.

[77]Liu BY, Lo EC, Chu CH, Lin HC. Randomized trial on fluorides and sealants for fissure caries prevention. J Dent Res 2012; 91:753-8.

[78]Monse B, Heinrich-Weltzien R, Mulder J, Holmgren C, van Palenstein Helderman WH. Caries preventive efficacy of silver diamine fluoride (SDF) and art sealants in a school based daily fluoride toothbrushing program in the Philippines. BMC Oral Health 2012; 12:52.

[79]Mauro S, García Robles E, Cinque C, Squassi AF, Bordoni NE. Eficiencia de tres fluoruros concentrados para la estabilización de caries de esmalte. Bol Asoc Argent Odontol Niños 2004;33:4–11.

[80]Nelson T, Scott JM, Crystal YO, Berg JH, Milgrom P. Silver diamine fluoride in pediatric dentistry training programs: survey of graduate program directors. Pediatr Dent 2016; 38: 212–7.

[81]Lo EC, Chu CH, Lin HC. A community-based caries control program for pre-school children using topical fluorides: 18-month results. J Dent Res 2001; 80:2071–4.

[82] Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington (DC): National Academies Press (US); 2001.

[83]Yeung CA, Hitchings JL, Macfarlane TV, Threlfall AG, Tickle M, Glenny AM Fluoridated milk for preventing dental caries. Cochrane Database Syst Rev 2005; 3:CD003876.

[84]Marthaler TM, Petersen PE. Salt fluoridation—an alternative in automatic prevention of dental caries. Int Dent J 2005;55:351-8.

[85]Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A, Logan S. One topical fluoride (toothpastes, or mouth rinses, or gels, or varnishes) versus another for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2004;1: CD002780.

[86]Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A, Logan S. Combinations of topical fluoride (toothpastes, mouth rinses, gels, varnishes) versus single topical fluoride for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD002781.

[87]Griffin SO, Regnier E, Griffin PM, Huntley V. Effectiveness of fluoride in preventing caries in adults. J Dent Res 2007; 86:410-5.

[88]Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham A. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2002;3: CD002279.

[89]Do LG, Spencer AJ. Risk-benefit balance in the use of fluoride among young children. J Dent Res 2007;86:723-8.

[90]Dos Santos VE Jr, de Vasconcelos FΜ, Ribeiro AG, Rosenblatt A. Paradigm shift in the effective treatment of caries in schoolchildren at risk. Int Dent J 2012; 62:47-51.

[91]Huang C, Liao Y, Xu S, Zhang F. The investigation of silver diamine fluoride treating dental caries among pre-school children. Matern Child Health Care China 2006;20:3097–8.